Welke verbanddoos heb ik nodig?

Welke verbanddoos heb ik nodig?

Binnen het Arbo-besluit staat alleen vermeld dat er voldoende verbandmiddelen aanwezig moeten zijn.

Dit lijkt een ruim begrip, maar het wordt verder afgebakend door het feit dat ieder bedrijf (behalve zelfstandigen zonder personeel, kleine ondernemingen met minder dan 40 uur verloonde arbeid per week en vrijwilligersorganisaties) een risico inventarisatie (RI&E) moeten uitvoeren.

In de RI&E worden de risicofactoren voor wat betreft welke verbanddoos binnen het bedrijf nodig is vastgelegd en op basis hiervan wordt vastgesteld welke verbandmiddelen er aanwezig moeten zijn en zal er een verbanddoos moeten worden samengesteld.

Vanuit de taken die een BHV-er moet uitvoeren heeft het Oranje Kruis de BHV verbanddoos samengesteld en daar een keurmerk aan verbonden. Deze verbanddoos voldoet in veel gevallen al bij de bedrijven met een “laag” risicoprofiel.

Wij adviseren om naast deze BHV verbanddoos een pleisterdispenser of een gebruikers set te plaatsen. Door de pleisterdispenser of de gebruikers set aan te spreken voor het dagelijks verbruik van bijvoorbeeld pleisters, blijft de BHV verbanddoos compleet voor gebruik bij een calamiteit.

Bovendien is deze verbanddoos makkelijk uit te breiden met specifieke producten zoals een oogspoelfles, blauw detecteerbare pleisters of brandwond verzorgingsmiddelen.

Met de BHV verbanddoos heeft u dus een goede basis verbandkoffer in huis. Als richtlijn voor de keuze welke verbanddoos voor uw situatie het meest geschikt is vindt u onderstaand enkele adviezen.
- Voor particulieren en ZZP-ers: EHBO-, Basis of B verbanddoos
- Voor afdelingen tot 10 personen: Basis, B of BHV verbanddoos
- Voor afdelingen met meer dan 10 personen: A verbanddoos

Een goed alternatief voor een verbanddoos is het Cederroth EHBO paneel.
Dit is een overzichtelijk EHBO paneel waarop de meest gebruikte eerste hulp producten snel en eenvoudig toegankelijk zijn.

Heeft u vragen over het aantal verbanddozen en/of welke type verbanddozen voor uw situatie het beste geschikt zijn? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Navigatie