Verbanddoos onderhoud en controle

Het controleren van de houdbaarheid van uw producten is verplicht vanuit de Arbowetgeving.

Vaak is op het moment dat de verbanddoos moet worden aangesproken de inhoud niet meer compleet of zijn de steriele materialen over de uiterste houdbaarheidsdatum. Hierdoor kunt u op dat moment mogelijk niet alleen de benodigde eerste hulp niet goed verlenen maar u voldoet ook niet aan uw wettelijke verplichting.
 

Hodas bewaakt automatisch de houdbaarheid van geregistreerde producten

HODAS First Aid Services

Bent u op zoek naar een compleet onderhoudssysteem neem dan eens een kijkje bij Hodas First Aid Services.

Als u een product met een houdbaarheidsdatum bij Hodas koopt, ongeacht of dit een los artikel of een onderdeel van een pakket is, wordt het gekochte product bij verzending geregistreerd.

Starten met Hodas is eenvoudig.
Registreer uw locaties (panden) en ruimtes en verbind daarna uw huidige materialen (of bestel naar behoefte).

Wekelijks analyseerd het Hodas systeem alle geregistreerde producten en wordt voor alle producten waarvan de houdbaarheid gaat verlopen een emailbericht aan u verzonden. Uitsluitend na uw toestemming stuurt Hodas u een vervangend product toe zodat deze direct weer compleet en binnen de houdbaarheid is.

www.hodas.nl


 
 
 

Navigatie