Verbanddozen

Wat u moet weten over verbanddozen

Volgens de ARBO-wet moet iedere werkgever voorbereid zijn op ongevallen, ontruimingen of brand.

Er wordt echter geen advies afgegeven over hoeveel verbanddozen aanwezig moeten zijn. Volgens de 'Interne Instructie Arbeidsinspectie' (Paragraaf 3.2 - BHV Organisatie) moet binnen 3 minuten interne hulp geboden kunnen worden. Aan de hand van deze instructie kan een organisatie uitrekenen hoeveel verbanddozen men nodig heeft.

........

Navigatie