De meest gebruikte BHV artikelen ..

Vanuit de ARBO-wet is het verplicht gesteld dat er een of meerdere BHV’ers op de werkvloer aanwezig moeten zijn. Deze mensen hebben ook bepaalde BHV materialen nodig. Alle BHV materialen die u op dit gebied nodig hebt kunt u vinden bij Loovi First Aid Products. Binnenkort wordt ons online assortiment uitgebreid met de belangrijkste producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Bedrijfshulpverlening & benodigde BHV materialen

In ieder bedrijf waar minimaal één werknemer in dienst is, is het verplicht om bedrijfshulpverleners vast te stellen. Een bedrijfshulpverlener biedt hulp bij ongelukken, brand en evacuatie. Indien de bedrijfshulpverlener het incident niet onder controle kan krijgen, moet er hulp van buitenaf worden ingeschakeld. Om in al deze situaties juist te kunnen handelen als bedrijfshulpverlener zijn er bepaalde attributen nodig, zoals noodverlichting, communicatiemiddelen en vluchtladders. Bij Loovi vindt u alle materialen die u nodig kunt hebben als BHV’er.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Naast BHV zijn ook de richtlijnen van PBM vastgesteld in de Arbowetgeving. Werkgevers zijn verplicht deze middelen aan te bieden en het gebruik hiervan zoveel mogelijk te stimuleren. Denk hierbij aan producten zoals helmen, gehoorbescherming, oogbescherming en werkhandschoenen. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die wij leveren voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door de normalisatie-instituten.
 

Navigatie